Връщане и замяна на продукт

14 дни право на връщане | www.Mall112.com

Условия за връщане


Продуктът може да бъде върнат или заменен в срок от 14 дни от доставката му в търговски вид и в пълния му комплект. 
За да бъде осъществено връщането/замяната, пишете на info@mall112.com или се обадете на +359 2 948 99 98
, 0700 20 745 и ние ще ви дадем инструкции за връщането. 

Транспортните разходи за връщане сe покриват ОТ КУПУВАЧА. Връщане на самия продукт ще се осъществи при спазване на следните условия:
1) Целостта на продукта не трябва да бъде нарушавана - трябва да бъде изпратен обратно към нас в състоянието, в което е получен.
2) Да не е увредена кожата - измачкана, изцапана, скъсана, разкъсана, облепена с тиксо. 
3) Да няма следи от употреба, драскотини, удари по самия продукт.
4) Да няма липсващи аксесоари - ако бъдат изпратени такива към самата поръчка

Задължително да са описани Трите имена, номер на поръчката и банкова сметка за превод на сума!

Ако посочените по-горе условия не са спазени, си запазваме правото да откажем връщане. 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕНА СТОКА


Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. В обратно изпратената пратка освен формуляр за връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (документ от куриер или разпечатка он сайта на търговеца). 
Стоката може да бъде върната в офиса на фирмата чрез куриер. Транспортните разходи са за сметка на Клиента и не се възстановяват. Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат. 
След получаване на върната стока и прегледа й (информация за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на Клиента –  по банкова сметка в срок до 14 работни дни. 
Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с документ и т.н.) ще бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка. 

Ако по някаква причина Клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. 

Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на новозаявен са за сметка на Клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Доставчикът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат. 
На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от Клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на някой от телефоните обявени в сайта. 
Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил Клиента. При установяване на такава грешка, Клиентът връща продукта за сметка на Доставчика и му се изпраща верния. 

Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се свържете с нас по телефона или направете рекламация на куриера. 
Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката. Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. 
В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай Клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. 

В случай, че Клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на Клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма. 
При предявяване на рекламация в срок до 14 работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на Клиента. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ


Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу. Попълване на формуляр за връщане/рекламация с описано подробно становище на причините за връщане/рекламация. 
Дружеството предоставя на Клиента онлайн базиран модул „Рекламации“